vrijdag 12 februari 2010

Anja Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar 'Empowerment van Ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

In het onderzoek van Anja Machielse staat het belang van sociale relaties centraal, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap. Belangrijke thema's zijn: sociaal isolement, eenzaamheid, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. Haar onderzoek naar ouderen is gericht op 'empowerment' en het stimuleren van sociale betrokkenheid. Wat hebben mensen nodig om hun leven als zinvol te (blijven) ervaren? Hoe kunnen we de sociale insluiting van ouderen in de samenleving bevorderen? Verder onderzoekt ze de werkzaamheid van beleid en interventies, en de mogelijkheden en grenzen van vrijwilligerswerk.

Lidmaatschap van wetenschappelijke commissies: 
Lidmaatschap van diverse maatschappelijke commissies, waaronder de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE. Lid van de Raad van Toezicht van Avoord, een organisatie voor ouderenzorg in West-Brabant. 

Anja Machielse houdt regelmatig lezingen en gastcolleges. Zie agenda.